Index Of Discographies again Online. - Bunalti | Sharing Our Pain

Index Of Discographies again Online.

    Announcement   

a-z diskografi indeksi sayfasini tekrar açtık. test yazmasının nedeni biraz denememiz gerekiyor. sitede her hangi bir soruna yol açıp açmayacagı konusunda.

purgatory

Sharing is caring!:

Yorumlar

 1. purgatory
  August 6th, 2011 | 9:16 pm

  staff taki arkadaÅŸlar her hangi bi sorun olursa bana bildirirsiniz. bende takip edicem ama ne olur nolmaz.

  Ã Ä kabilecek sorunlar:
  dashboard da yavaÅŸlÄ k
  post eklerken yavaÅŸlÄ k
  site aÃ Ä lÄ ÅŸÄ nda yavaÅŸlÄ k

  herhangi birine rastlayan direk panfobil@gmail den benle iletişime geà sin.

 2. purgatory
  August 6th, 2011 | 9:18 pm

  bide bu star rating olayÄ nÄ n kullanÄ mÄ nasÄ l? sizce devam edelim mi? kaldiralim mi?

 3. August 6th, 2011 | 9:27 pm

  post atarkeni bi ara yavaÅŸlÄ k oluyodu bide karakterler gelmiyodu hani link eklemek ià in tuÅŸlar felan varya.ama ÅŸimdilik sorun yok.sen bide siteye girmiyon abi msnde felanda yoksun arasÄ ra uÄŸra bà le.Bide yeni à zellik felan ekleye bilirmiyiz.her rapor ià in ayrÄ bà là m aÃ Ä lÄ yo mesela bi dikoya 5 tane rapor gelince hepsi biryerde toplansÄ n.

 4. August 6th, 2011 | 9:27 pm

  bence raitin olayÄ da kalsÄ n abi.gà zelleÅŸir ilerde bence.

 5. August 6th, 2011 | 9:33 pm

  bide radyo oalyÄ vardÄ .teknik lemena gidince yattÄ .onada bi el atsan sà per olur

 6. August 6th, 2011 | 9:45 pm

  manyakk’Ä n dediÄŸi gibi, site gà nà n herhangi bir saatinde kÄ sa sà reliÄŸine tÄ kanÄ yor, load sorunu yaÅŸanÄ yor, hostingle kaynaklÄ olabilir. onun dÄ ÅŸÄ nda site hÄ zÄ v.s gayet iyi. raiting olayÄ da iyi bence. kalmasÄ ndan yanayÄ m, ama sunucuyu yorarsa ilerde kaldÄ rÄ rÄ z gider.

 7. mermize
  August 7th, 2011 | 12:51 am

  yorum raiting’i kalsÄ n.. albà m raiting’i kalksÄ n bence.. biz tà rkà z bir de oruà lu olduÄŸum bazÄ gà nler sinirli oluyorum, hakkaniyetsiz oluyor o zaman.

 8. devilsadvocate
  August 7th, 2011 | 3:15 am

  rating ià in sadece bulunduÄŸumuz yÄ l Ã Ä kan albà mler listede gà zà kse ÅŸahane olur bence.

 9. Punisher
  August 8th, 2011 | 3:32 am

  http://tr.rappelz.gpotato.eu/ad/?subid=21898067

  o kadar à ok karÅŸÄ ma Ã Ä kÄ yorki Ã Ä ldÄ rma derecesine geldim artÄ k

 10. carnivore
  August 8th, 2011 | 4:39 am

  bugà n daha doÄŸrusu dà n diyeyim Ã Ä kmadÄ karÅŸÄ ma. ama cumartesi felaketti.ÅŸuan sorun yok.

 11. August 8th, 2011 | 11:30 am

  mozilla firefox+adblock plus kullanÄ n genà ler.

 12. purgatory
  August 9th, 2011 | 11:08 pm

  o yà nlendirme olayÄ nÄ cozdum bi reklam yapÄ yormus.facebook grupta konu acmÄ stÄ bÄ rÄ

 13. carnivore
  August 9th, 2011 | 11:37 pm

  ben aà tÄ ydÄ m,kalmadÄ problem.

 14. Punisher
  August 10th, 2011 | 10:40 pm

  Yeri burasÄ deÄŸil ama derdimi nereye yansam bilemedim :( Beyler geà enlerde dopingin bana verdiÄŸi modem yandÄ ve zyxel markalÄ bir modem aldÄ m ama dl hÄ zÄ m à ok dà şà k. Ä nternette à ok hÄ zlÄ geziyorum her site saniyesinde aÃ Ä lÄ yor ama jdownloader ile ya da tarayÄ cÄ dan bir album indirmeye kalktÄ ÄŸÄ mda 10 ila 50 kb arasÄ nda gidip geliyor ÅŸaka gibi :/ halbuki o dandik modemimde hià bà yle deÄŸildi off :D napsam acaba

 15. August 10th, 2011 | 10:54 pm

  jdownloader dÄ ÅŸÄ nda farklÄ bir programla dene, sorun devam ederse modeminin yazÄ lÄ mÄ nÄ gà ncelle. yine devam ederse baÄŸlantÄ da problem olabilir, belki hat zayÄ flamasÄ vardÄ r, telekomu arayÄ p hÄ z testi yaptÄ r.

 16. carnivore
  August 10th, 2011 | 10:57 pm

  ttnet sayfasÄ nda hÄ z testi var.(ttnet se eÄŸer.)

 17. August 11th, 2011 | 12:24 am

  carnivore hacom, hÄ z testi derken download upload olayÄ nÄ kastetmedim, telekom à zel bir hÄ z testi yapÄ yor direkt merkezden ve hat zayÄ flamasÄ ve sinyal dà şà klà ğà varsa olaya el atÄ yor. her ne kadar dandik bir hizmetleri varsa da bunu yapÄ yorlar ià lerinden geldiÄŸi zaman :D

 18. Punisher
  August 11th, 2011 | 12:30 am

  Sorunu anladÄ m bir tek jdownloader ve google chrome ile dà şà k hÄ z alÄ yorum :D Flashget, ie8 (yeni sà rà m à ok iyi herkese tavsiye ederim) ve firefox ile gayet iyi sonuà lar aldÄ m. Ä lgilenen carnivore ve metalchesh isimli insanlara teÅŸekkà rler ^^

 19. August 11th, 2011 | 12:33 am

  arkadaÅŸ doping demiÅŸ, fark etmez, doming de olur smartadsl’de, hepsi hizmetini telekomdan alÄ p bize satÄ yorlar, resell yapÄ yorlar yani. demek istediÄŸim, problem yukarÄ da dediklerimi uygula, dà zelmezse kablolu modemse kabloyu, wireless ise sinyalÄ test et, hià bir ÅŸey iÅŸe yaramazsa mà şteri hizmetlerini ara.

 20. August 11th, 2011 | 12:50 am

  dostum sen yazdÄ ktan sonra yazmÄ ÅŸÄ m ve yazdÄ ÄŸÄ nÄ gà rmemiÅŸim, sorunu à à zmene sevindim =)

 21. Punisher
  August 11th, 2011 | 1:01 am

  SaÄŸolasÄ n hacu. Bu arada siteye album atarken metal-archivesde yazÄ lan kritiklerden bahsediyorsun, bende buna gà venerek yumuluyorum albumlere ve geneli bomba Ã Ä kÄ yor. BunlarÄ belirtmeye devam edersen en azÄ ndan beni sevindirirsin ^^

 22. August 11th, 2011 | 1:32 am

  orda genellikle black metalci tayfa black metal albà mlerini à ok ÅŸiÅŸirir, core ià erikli albà mleri ise yerin dibine sokarlar, yine de bazÄ gruplarÄ n hakkÄ nÄ vererek kritik yazÄ yorlar ve metal-archives sayesinde sayÄ sÄ zca grup keÅŸfettim.

 23. Punisher
  August 11th, 2011 | 3:07 am

  Bende senin gibi ordan à ok yararlandÄ m. Bence tek eksik yà nleri grup seà imlerinde aÅŸÄ rÄ derecede seà ici olmalarÄ . Mesela between the buried and me gibi bir grup neden bir metal ansiklopedisinde olmaz.. Äž_Äž

 24. qtk
  August 11th, 2011 | 4:39 am

  Ôà nkà metal-arhcives gelmiş geà miş en at gà zlà klà , barzo ve mà zikten anlamayan mà zik platformu :D

 25. mermize
  August 11th, 2011 | 7:02 am

  adsl kullanmayÄ bÄ rakÄ n derim ben.. uydunet kullanÄ yorum 2 yÄ ldÄ r, internet ile ilgili tà m sorunlarÄ m tarih oldu.. bir daha ÅŸaapsalar ttnet kullanmam.. download’um da, upload’um da gereksiz derece sorunsuz ve hÄ zlÄ hanÄ mlar/beyler. yaÅŸasÄ n uydunet, yaÅŸasÄ n ismet à zel!!

 • Sadece kayitli kullanicilar yorum yazabilir. kayit ol!
 • Only registered members may leave comments on the site. register!